YouTube Channel ID:   "DIVISIONAL SECRETARIAT WENNAPPUWA"

YOU

 

 වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සුභසාධක සංගමයේ වාර්ෂික චාරි්කාව 2018/10/26-28

https://www.youtube.com/watch?v=AqMBIvaMnEU&t=805s

 

 දින 12 දෙමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන - වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 https://www.youtube.com/watch?v=EQEALcXWOaw&t=1361s

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය - 2017 (වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය)

 https://www.youtube.com/watch?v=cuO3EasJeCE&t=2363s 

 

 

 

Scroll To Top